Get Adobe Flash player

Thứ năm, ngày 01-09-2016

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

       Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN huyện An Lão về việc kiểm tra thực hiện công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện năm 2012, Tổ kiểm tra của Ban chỉ đạo đã trực tiếp kiểm tra 03 địa phương và 05 cơ quan. Các cơ quan, địa phương không kiểm tra trực tiếp thì tự kiểm tra, báo cáo gởi về Thường trực BCĐ (Công an huyện An Lão) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

          Qua kiểm tra, nhận thấy công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thời gian qua đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức về bảo vệ BMNN đã được nâng cao; công tác phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động thu thập BMNN của các thế lực thù địch được triển khai có hiệu quả; bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo đúng quy định, không để xảy ra mất, lộ, lọt bí mật Nhà nước. Cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN trong cơ quan có bản cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định Bảo vệ bí mật Nhà nước. Việc soạn thảo, lưu trữ, in, sao, vận chuyển, giao nhận, bảo quản, sử dụng tài liệu BMNN được thực hiện theo đúng quy định,... Kết quả trên đã góp phần bảo vệ vững chắc an ninh nội bộ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

          Tuy vậy, ở các đơn vị, địa phương công tác bảo vệ BMNN còn một số tồn tại sau: một số cơ quan chưa có sổ theo dõi tài liệu mật đi, đến đúng quy định; nhiều văn bản soạn thảo, ban hành chưa được đóng dấu độ mật; việc lưu giữ, quản lý văn bản mật có nhiều sơ hở; chưa có văn bản quy định độ mật của từng loại tài liệu đối với cơ quan cấp mình; một bộ phận cán bộ công chức, đảng viên còn chủ quan, mất cảnh giác, chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước,... Nguyên nhân của tình trạng này là do lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa coi trọng đúng mức công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước; ý thức, tinh thần trách nhiệm, nhận thức của một bộ phận cán bộ, viên chức về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước chưa cao,...  

Bảo vệ BMNN là một bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, tổ chức và công dân. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ BMNN và đã ban hành rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ BMNN. Vì vậy, để tăng cường công tác bảo vệ BMNN trong thời gian đến, Ban chỉ đạo huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, của tỉnh, huyện về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ bí mật Nhà nước. Trên cơ sở danh mục bí mật Nhà nước, mỗi đơn vị, địa phương phải có văn bản quy định cụ thể độ mật của từng loại tài liệu và phổ biến cho cán bộ, công nhân viên nắm để quản lý, sử dụng. Thường xuyên quan tâm kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy chế bảo mật, quy trình công tác, thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ BMNN. Rà soát xác định những khâu, quy trình công tác còn sơ hở, thiếu sót có thể dẫn đến lộ, lọt thông tin, mất tài liệu BMNN, nhất là trong các khâu soạn thảo, in ấn, sao gửi, phát hành, chuyển giao… trên cơ sở đó, tổ chức rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục; xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế bảo mật, đảm bảo chặt chẽ, không để nảy sinh những sơ hở, thiếu sót, dẫn đến lộ, lọt thông tin, tài liệu BMNN… Đồng thời, qua công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, phát hiện các vụ lộ, lọt bí mật nhà nước hoặc các hành vi chiếm đoạt bí mật nhà nước, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.  

                                                                 Trần Ngọc Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

Ảnh hoạt động

JA slide show

Số người online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay10
mod_vvisit_counterHôm qua139
mod_vvisit_counterTuần này:566
mod_vvisit_counterTuần trước:980
mod_vvisit_counterTháng này:10
mod_vvisit_counterTháng trước:4325
mod_vvisit_counterTất cả:1665564

Online (cách đây 20 phút): 2
IP của bạn: 192.168.14.5
Hôm nay: 01 Tháng 9, 2016